Familjetjänster

Norlandia Förskolor Falun och har ett unikt koncept för att skapa lyckligare småbarnsfamiljer. Det gör vi genom ett bättre bemötande av föräldrar, gladare och flexiblare personal, bättre mat och tilläggstjänster som ger mer tid över till familjen.

Vi erbjuder i vissa kommuner öppet dygnet runt, alla dagar i veckan. Vi har lättillgänglig information för föräldrarna via webb och mobil, utbildad personal med fokus på barnens utveckling, omfattande säkerhets- och hygienrutiner, samt moderna och korrekt anpassande lokaler för förskoleverksamhet. 

Små barngrupper

Alla avdelningar arbetar med att dela in barnen i mindre grupper. Detta arbetssätt syns tydligt på avdelningarna och barnen är själva medvetna om vilken grupp de är med i. Syftet med detta arbetssätt är att erbjuda större möjlighet för barnen att känna sig trygga och sedda. Arbetssättet ger pedagogerna möjlighet till att knyta goda relationer med barnen.

Familjetjänster (mat med smak)

För att underlätta vardagslivet och skapa mer fritid åt familjer erbjuder några av våra förskolor en del extra tjänster. Dessa består av att vi har egen kock där föräldrarna kan köpa kaffe och smörgås på morgonen,  lunch- och middagslådor att ta med, möjlighet till catering mat finns, för beställning om detta kontaktas kökspersonalen.

Kosten 
Vi lägger stor omsorg vid att all kost ska vara  gjord från grunden med högsta möjliga näringsinnehåll, gärna ekologiskt. Vår filosofi är att maten smakar bättre, får ett bättre näringsinnehåll och blir säkrare om den slipper långa transporter och lång varmhållning. Alla mål innehåller minimalt med socker och vid födelsedagar serverar vi aldrig glass och godis utan frukt i spännande kombinationer istället. Det ingår i vår metodik att utveckla barnens matintresse och lägga grunden för ett livslångt lärande!

Bemötande
Det ska vara positivt att träffa oss två gånger om dagen och därför anställer vi bara glad och serviceinriktad personal. Vår personal har en mycket positiv livssyn och brinner för att utveckla och stimulera era barn. Vårt mål är att ha den trevligaste personalen av alla förskolor på orten där vi finns. All vår personal ska vara flexibel med tider som passar just er vardag och vi förstår varje dag inte ibland är sig lik.

Barnet är kund
En av våra viktigaste värderingar är att barnen är kund hos oss. Vi strävar efter att ge barnen nya upptäckter varje dag och en lust till livslång lek och lärande.

Personalen
Vi anställer bara kompetent och korrekt utbildad personal. Personalen innefattar utbildade förskolelärare, barnskötare, idrottspedagoger, kostpedagoger, Montessorilärare och Reggio Emilialärare. Vi har en utbildningsbudget som uppmuntrar personalen till att ständigt fortutbilda sig för att höja kvalitén för att utveckla era barn.

Barnens utveckling
Norlandia är en plats där det finns tillräckligt många och utbildade vuxna för att varje enskilt barn skall bli sett, bemött och stimulerat på sin nivå. En plats som är så trygg att man vågar göra misstag för att lära av dem, vågar undersöka och prova nya saker utan att veta vad resultatet ska bli. Våga och vill vara sig själva. All verksamhetsplanering utgår från barnens bästa.

Föräldrakommunikation
Som förälder hos oss får ni ett eget login till vår hemsida där ni kan följa ert barns utveckling via Utvecklingsmatriser som er avdelning lägger upp för varje pedagogiskt projekt. Ni får också termins- och månadsbrev så ni vet var det pedagogiska fokuset ligger på under året och hur vi följer upp detta. Vi har även en mobil app där ni enkelt kan se kommande händelser.

Lokalerna
Våra lokaler är nya och fräscha med samma färgsättning på alla orter. På förskolorna finner ni tv-skärmar som visar bilder från veckans aktiviteter med barnen. Alla lokaler är anpassande för säker drift och möter de högsta kraven från både Miljökontoret och Brandförsvaret vilket garanterar högsta möjliga säkerhet för era barn.