CARE

"Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde" Lpfö -98/16

Vi arbetar utifrån Norlandias värdegrund och etiska riktlinjer för barn och pedagoger på förskolan. Vi har tillsammans formulerat vad detta innebär för alla pedagoger på förskolan och sedan fortsatt arbetet i barngrupperna.   

En kompetent pedagog är: nytänkande, har/skapar sig erfarenhet inom förskolan, kunnig i förskolans läroplan, närvarande för barnen och sina kollegor, flexibel, ser möjligheter och visar utvecklingsvilja

En ambitiös pedagog är: initiativtagande, visar arbetsglädje tillsammans med barnen och kollegorna, är lekfull och kreativ, närvarande pedagog, engagerad och nytänkande  

En respektfull pedagog är: respektfull mot alla barn och kollegors olikheter, ställer upp för varandra på förskolan ochlyssnar till allas åsikter

En energisk pedagog är: fartfylld, sprallig, visar glädje på förskolan, drivande, närvarande för barnen och kollegorna, är positiv och öppen för förändringar och vill gärna dela med sig av sina kunskaper